Sarah Jarosz: Polaroid Lovers Tour

Four-time GRAMMY winner Sarah Jarosz joins us live on the UNITED stage for her Polaroid Lovers Tour.